Martonvásáron szimbolikus időpontban, augusztus 20-án került sor a Szent László-kiállítás megnyitására. Két szent királyunk között nemcsak a történetírás, hanem az egyházi és a népi emlékezet is szoros kapcsolatot lát. Államalapító királyunk ereklyéit épp a lovagkirály, László emeltette oltárra 1083. augusztus 20-án a székesfehérvári bazilikában, ezzel avatva szentté őt. Az önálló, keresztény magyar államot Szent István alapította, de az anarchia évtizedei után csak Szent Lászlónak sikerült megszilárdítania. Míg István alakját bölcs államszervezőként, apostoli királyként elsősorban a hivatalos (egyházi, később nemzeti) emlékezet őrizte meg, Lászlóé az egyszerű nép körében is rendkívül elterjedt volt - Krisztus katonájaként (Athleta Christi), legendák hőseként, csodás gyógyítóként emlékeznek rá.

A martonvásári kettős megemlékezésre a nemzeti ünnephez és emlékévhez méltó ünnepélyes keretek között került sor. Az ünnepi beszédeket Dr. Barnabás Beáta, az MTA főtitkár helyettese és Gaal Gergely, a Szent László-év Tanácsadó Testületének elnöke mondta, az ünnepi kenyeret pedig Kovács Zoltán plébános áldotta meg. A műsorban közreműködött a MusiColore Énekegyüttes és a Szent László Völgye Lovas Egyesület.

Szöveg: Hojdák Gergely